افزایش قیمت لوازم خانگی بدون طی فرآیند قانونی، تخلف است


تهران- ایرنا- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: هرگونه اعمال قیمت لوازم خانگی بدون طی فرآیند قانونی مورد پذیرش نبوده و در صورت شکایت از واحد تولیدی در این خصوص فرآیند رسیدگی اعمال می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034674/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی