افزایش قیمت خودرو مصرف موتور را افزایش داد/ تولید ۴۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت


تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از تولید حدود ۴۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: افزایش قیمت خودرو سبب شد تا آن دسته از افرادی که توان خرید نداشتند، به سمت خرید موتورسیکلت متمایل شوند که ۶۰ تا ۷۰ درصد متقاضیان را شامل می‌شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074799/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B4%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی