افزایش رشد بخش صنعت و معدن به ۴.۹ درصد/ کسری تراز تجاری ۱.۳ میلیارد دلار است


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد اقتصادی در ۶ماهه نخست امسال به ۳.۳ درصد و رشد بخش صنعت و معدن ۴.۹ درصد رسیده است در حالی که این شاخص در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ به ترتیب ۳.۵، ۱.۹ و منفی بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990582/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B4-%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی