افزایش رشد اقتصادی با تولید رقابتی


تهران- ایرنا- عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: اگر قرار است معیشت مردم بهبود یافته و توسعه کلان اقتصادی و افزایش ارزش پول ملی را شاهد باشیم، تنها راه آن افزایش تولید رقابتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973767/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی