افزایش تولید و شفاف‌سازی عرضه نتیجه داد؛ کاهش محسوس قیمت‌ خودرو در بازار


تهران- ایرنا- روند محسوس کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو در ۱۰۰ روز گذشته که به طور متوسط بین ۳۵ تا ۴۵ درصد در خودروهای مختلف داخلی و مونتاژی بوده است، نشان‌دهنده نتیجه بخش بودن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179045/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی