افزایش تولید مس کشور به یک میلیون تن تا ۶ سال آینده


تهران-ایرنا- مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس از افزایش تولید مس کشور تا ۶ سال آینده به یک میلیون تن خبر داد و گفت: در صورت تحقق این امر، صادرات مس کشور از یک و نیم میلیارد دلار کنونی به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055869/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی