افتتاح ۹۱۸ میلیارد ریال پروژه شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی در سفر رییس جمهور


تبریز – ایرنا – سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی گفت: در جریان دور دوم سفر رییس جمهور، پروژه‌های زیربنایی و زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان به ارزش ۹۱۸ میلیارد ریال افتتاح می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131889/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B9%DB%B1%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی