افتتاح ۲ کارخانه با سرمایه‌گذاری ۴۵۵ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۲۷۳ نفر در گرمسار


سمنان- ایرنا- ۲ واحد صنعتی در شهرستان گرمسار استان سمنان روز سه شنبه با سرمایه‌گذاری ۴۵۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی برای ۲۷۳ نفر به بهره‌برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119582/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B4%DB%B5%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی