اصلاحات ساختاری فاطمی امین در وزارت صمت سبب رشد تولید شد


تهران- ایرنا- اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اعطای فرصت مجدد تکمیل اصلاح ساختار به فاطمی امین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087640/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی