اصفهان صدرنشین احیای واحدهای تولیدی راکد در کشور


اصفهان – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از کسب رتبه نخست استان در احیای واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال و تعداد واحدهای تولیدی افزایش ظرفیت یافته در کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143670/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی