اصفهان، میزبان رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه‌های کوچک و متوسط

به گزارش ایرنا از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، “عزیزاله قربانی” با اشاره به برنامه های توسعه فناوری و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در رفع مسایل فناورانه واحدهای صنعتی به‌ویژه در سال حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، گفت: تاکنون بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ نیاز فناورانه صنایع کشور شناسایی شده و در قالب برگزاری نشست های رو در رو بین فناوران و این واحدها بیش از ۴۵۰ نیاز فناورانه رفع شده است.

وی بیان‌داشت: در رویداد حاضر بیش از ۹۰ نیاز فناورانه از واحدهای صنعتی ۱۰ استان کشور مطابق با ساختار مشخص شناسایی و در سامانه ثبت شده است.

قربانی ادامه‌داد: تاکنون بیش از ۴۰ فناور برای رفع نیازهای فناورانه مذکور اعلام آمادگی کرده اند که زمینه برگزاری جلسات رو در رو و عقد تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری همزمان با برگزاری رویداد فراهم می‌شود.
وی همچنین با اشاره به شناسایی یک‌هزار و ۶۵۰ واحد صنعتی مستعد دانش بنیان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، افزود: این سازمان مشوق های متعددی برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان در شهرک‌های صنعتی کشور در نظر گرفته شده است.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست سال‌جاری ۱۵ قرارداد واگذاری حقوق انتفاع عرضه به میزان ۱۱۳هزار مترمربع با شرکت‌های دانش بنیان منعقد شده است.
وی گفت: در حال حاضر بیش از ۵۸۰ شرکت دانش بنیان در شهرک‌های صنعتی و فناوری کشور مستقر شده است.
قربانی اظهارداشت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری  در جهت کمک به دانش بنیان شدن واحدهای مذکور فعالیت می‌کند.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه کرد: ۱۸ فن‌بازار منطقه ای در کشور با تولیت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با هدف به‌هم رسانی صنایع و شرکت های دانش بنیان و فناور فعالیت می‌کنند که در سال گذشته ۴۵۶ عنوان بازاریابی محصولات دانش بنیان به مبلغ ۴۶۰ میلیارد ریال، ۹۵ مورد جذب سرمایه به ارزش یک‌هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال و ۳۲۶ مورد انتقال فناوری و رفع مسایل صنعت به ارزش
۳۸۶ میلیارد ریال از طریق فن‌بازارهای منطقه ای انجام شده است‌.


منبع: https://www.irna.ir/news/84849848/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی