اشتغال به‌کار سه‌هزار نفر از ابتدای سال با صدور پروانه‌های اکتشافی


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صدور ۶۲۹ پروانه اکتشاف از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه، برای سه‌هزار و ۴۴۸ نفر اشتغال ایجاد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980613/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی