اشتغال‌زایی مولد رکورد زد


تهران- ایرنا- رشد تولیدات صنعتی در زمستان سال گذشته باعث رشد سهم آن در اقتصاد کشور شد و شاغلان این بخش را به هشت میلیون نفر رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159238/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی