اسلام‌پناه: برای احقاق حقوق مردم در مقابله با کم‌فروشی‌ها و سارقان کیفیت کوتاه نمی‌آییم


تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: برای احقاق حقوق مردم در مقابله با کم‌فروشی‌ها و سارقان کیفیت و کاهلان ایمنی مردم کوتاه نمی‌آییم، به‌طوری‌که رضایتمندی عمومی ملاک ابقاء یا حذف مدیران در سال جدید قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068664/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی