استیضاح وزیر صمت در شرایط فعلی صحیح نیست/ نقاط قوت فاطمی‌امین بیشتر است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه بدون توجه به سیاست‌های پولی-مالی نمی‌توان مشکلات موجود را برطرف کرد، گفت: استیضاح وزیر صمت در شرایط فعلی را صحیح نمی‌دانم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096308/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی