استیضاح وزیر صمت آسیب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت


تهران- ایرنا- انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با توجه به اشراف فاطمی امین بر مسائل صنعتی کشور به نظر می‌رسد خدای ناخواسته عدم کسب آرای لازم برای ادامه فعالیت وزیر صمت می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095219/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی