استیضاح مجدد وزیر صمت جای تامل دارد/با همدلی از فرصت کم نظیر فعلی استفاده کنیم


تهران- ایرنا- نماینده مردم تفت در مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت آن هم در شرایطی که چند ماه پیش مجلس با این استیضاح مخالفت کرده و به آن رای نداده بود، جای تامل دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090503/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی