استیضاح مجدد وزیر صمت اخلاق‌مدارانه‌ نیست/ نباید رای مثبت داد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد: استیضاح مجدد وزیر صمت، ۳-۴ ماه بعد از استیضاح قبلی، حرکت اخلاق‌مدارانه‌ای نیست؛ هرچند استیضاح جزو اختیارات نمایندگان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096463/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی