استیضاح فاطمی امین مشکلی را حل نمی‌کند/تمام مشکلات به صمت ختم نمی‌شود


تهران- ایرنا – رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با تاکید بر اینکه تمام مشکلات به وزارت صنعت، معدن و تجارت برنمی‌گردد، گفت: استیضاح فاطمی امین نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه شرایط بدتر می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087130/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%AA%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی