استیضاح رای نیاورد/ فاطمی امین در وزارت صمت ابقا شد

وی با تاکید بر اینکه در زمینه قانون ساماندهی خودرو با همه مسیرهایی که تا مجمع رفت، مجلس ایستاد و دولت نیز با این موضوع موافق بود، عنوان کرد: ساماندهی خودرو تحولی در تولید داخل و ساماندهی در واردات خودرو است که مردم توقع آن را دارند.

رئیس قوه مقننه ابراز امیدواری کرد این رای اعتماد مجلس به وزیر در شرایط فعلی منشاء خیر و برکت و حل مشکلات مردم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929460/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

رأی اعتماد مجدد مجلس به وزیر صمت فرصتی برای تحول اساسی است

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان بررسی تقاضای استیضاح وزیر صمت در سخنانی گفت: این اعتماد مجدد مجلس فرصتی برای وزیر صمت است تا طرح ها و قول هایی که داده است را به نتیجه برساند تا تحول اساسی که مردم بتوانند آن را احساس کنند، ایجاد شود.

پس از اظهار نظر نمایندگان موافق استیضاح، دفاع وزیر صمت و نیز نمایندگان مخالف، عدم اعتماد به رای نمایندگان گذاشته شد؛ نمایندگان نیز با  ۸۴ رای موافق ۱۸۲ رای مخالف، ۶ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۷۴ نماینده حاضر در جلسه علنی، با استیضاح فاطمی امین مخالفت کردند و بار دیگر را وی را در سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت ابقا کردند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، رای گیری برای استیضاح به صورت مخفی و با ورقه انجام شد؛ رای عدم اعتماد به هر وزیر نیازمند رای اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در جلسه علنی است که فاطمی امین توانست قاطبه نمایندگان خود را با خود همراه کند و به همراهی با دولت سیزدهم ادامه دهد.

محمدباقر قالیباف ضمن تبریک به رای اعتماد مجدد مجلس به فاطمی امین، اظهار داشت: وزارت صنعت مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور است که در اشتغال، معیشت و ارزآوری کشور بسیار موثر است، بخصوص اینکه مردم از گرانی ها در کالاهای غیراساسی هم رنج می برند و تمامی اقلام غیراساسی که بی دلیل قیمت آنها افزایش پیدا می کند، در دست ایشان و همکاران وی در این وزارتخانه است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جلسه علنی روز سه شنبه – ۱۰ آبان – مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رییس مجلس به بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت اختصاص داشت.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی