استقبال از حضور شرکت‌های معدنی در طرح توانمندسازی فارغ‌التحصیلان


تهران- ایرنا- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در قالب طرح توانمندسازی فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنی (فاجد)، از حضور شرکت‌ها در این طرح استقبال می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179171/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی