استقبال از جایزه ملی کیفیت ایران بیانگر اعتماد بنگاه‌های اقتصادی به حاکمیت است


تهران – ایرنا – رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تاکید رئیس دولت برای اجرای جایزه ملی کیفیت مبتنی بر مدل کیفیت جهان اسلام گفت: استقبال بی نظیر صنایع از این جایزه بیانگر اعتماد روزافزون بنگاه‌های اقتصادی به حاکمیت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166999/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی