استفاده از ظرفیت نخبگان اچ اس ای بنادر کشور در بوشهر


بوشهر- ایرنا – مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با هدف ارتقا بنادر استان بوشهر در شاخص‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست استفاده از ظرفیت نخبگان اچ اس ای بنادر کشور در این استان آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124532/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%86-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی