استفاده از ظرفیت صندوق صحا در تامین منابع مالی واحدهای تولیدی ضروری است


بوشهر – ایرنا – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: تامین منابع مالی مورد نیاز و سرمایه در گردش یکی از مشکلات واحدهای تولیدی است که می‌توان با استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) گام‌های موثری برای رفع این موانع و مشکلات برداشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121560/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B5%D8%AD%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی