استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای تدوین استانداردهای ملی


تهران- ایرنا- استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصص داخلی برای تدوین استانداردهای ملی، در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد مورد تاکید قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960001/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی