استاندار: ۷۸ ساختار گازی جدید در پهنه‌های هرمزگان شناسایی شد


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان گفت: در حوزه تامین پایدار انرژی، ۷۸ ساختار گازی جدید در پهنه‌های استان شناسایی شده است که ۱۰ مورد آن به گاز رسیده‌اند و در مابقی نیز اکتشافات ادامه دارد که می تواند امنیت سرمایه‌گذاری را تامین و خیال سرمایه‌گذار را راحت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161218/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B7%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی