استاندار: ۱۰۸ واکد راکد استان سمنان در دولت سیزدهم به چرخه تولید بازگشت


سمنان- ایرنا- استاندار سمنان گفت: تعداد واحدهای راکد تولیدی بازفعال‌شده در دولت سیزدهم در این استان به ۱۰۸ واحد رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137022/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B8-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی