استاندار کرمان: عقب‌ماندگی در صنعت مس خیانت است


کرمان – ایرنا – استاندار کرمان با انتقاد از وضعیت تولید و توسعه در صنایع مس کشور و استان از توسعه نیافتگی در صنعت مس با عنوان «خیانت» یاد کرد و گفت: این خیانت را چه کسی در کشور پاسخ می‌دهد؟


منبع: https://www.irna.ir/news/84918559/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B3-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی