استاندار کردستان: کارخانه فولاد قروه در مدت زمانی مطلوب به بهره‌برداری برسد


سنندج- ایرنا- استاندار کردستان گفت: کارخانه فولاد قروه از مطالبات مهم مردم است و باید در مدت زمان مطلوبی به بهره برداری برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142431/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی