استاندار کردستان: معدن‌داران معوقات حقوق دولتی را پرداخت کنند


سنندج- ایرنا- استاندار کردستان گفت: معدن‌داران استان باید معوقات حقوق دولتی را پرداخت و دستگاه‌های متولی این حوزه این موضوع را تا تحقق کامل پیگیری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028008/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی