استاندار کردستان: ایجاد شهرک صنعتی ۲ بیجار در دستور کار قرار گیرد


سنندج-ایرنا- استاندار کردستان گفت: ایجاد شهرک صنعتی شماره ۲ بیجار با توجه به نیازهای موجود در این شهرستان در دستور کار قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032403/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی