استاندار: پنجره واحد صدور مجوز سرمایه‌گذاری در مازندران راه‌اندازی می شود


ساری- ایرنا- استاندار مازندران گفت: پنجره واحد صدور مجوز سرمایه‌گذاری در مازندران باهدف تسریع در جذب فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به زودی در مازندران راه‌اندازی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144470/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی