استاندار: همه صنایع هرمزگان برای اتصال به شبکه گاز شهری اقدام کنند


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان با اشاره به قاچاق سوخت و علاقه برخی از صنایع و کارگاه‌های استان به سوخت مایع و مقاومت در اتصال به شبکه گاز شهری، گفت: همکاری نکردن برخی شرکت‌ها برای اتصال به شبکه گاز به هیج‌عنوان پذیرفته نیست و همه صنایع هرمزگان باید برای اتصال به شبکه گاز شهری اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163404/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی