استاندار هرمزگان: سرمایه‌گذارِ تولید کاغذ باید به فکر راه‌اندازی خوشه‌های این صنعت باشد


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی نخستین کارخانه تولید کاغذ در این استان گفت: سرمایه‌گذارِ تولید کاغذ باید از هم اکنون به فکر راه اندازی خوشه های این صنعت باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107487/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی