استاندار هرمزگان: بهره‌وری صنعت در مسیر رشد تولید مورد تاکید است


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان گفت: توجه به بهره‌وری صنعتی یکی از مسائل مهم در مسیر رشد تولید است که نباید آن را به افزایش تامین انرژی گره بزنیم بلکه به دنبال استفاده از روش‌های جدید و بهره‌ور باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073537/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی