استاندار: فعالان اقتصادی با سرمایه‌گذاری در هرمزگان تولید خود را بیمه کنند


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور توصیه کرد: با سرمایه‌گذاری در جنوب کشور به‌ویژه استان هرمزگان، تولید خود را بیمه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161164/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی