استاندار سمنان: تعداد واحدهای فراوری معدنی در استان به ۱۴ کارخانه رسید


شاهرود – ایرنا – استاندار سمنان با اشاره به اینکه قبل از این تنها سه کارخانه فرآوری در استان فعال بود، گفت: اکنون ۱۴ کارخانه فرآوری مواد معدنی در این استان فعال است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171732/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی