استاندار خراسان رضوی اکتشاف کامل و گسترده معادن این استان را خواستار شد


مشهد- ایرنا- استاندار خراسان رضوی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست با توجه به ظرفیت‌های گسترده معدنی در استان زمینه اکتشاف کامل و وسیع ذخایر معدنی در این استان فراهم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065712/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی