استاندار تهران: موانع تولید از طریق تسهیلات دولت رفع می‌شود


شهر قدس – ایرنا – استاندار تهران گفت: طبق برنامه‌ریزی برای سرکشی از میزان پیشرفت امور، امروز از مراکز تولیدی شهرستان قدس از جمله تولید لنت ترمز و تغییرات تکنیکی برای توسعه کارهای صنعتی بازدیدکردیم و توافق شد تا در مسیر تولید، موانع از طریق تسهیلات دولت رفع شود. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85158368/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی