استاندار تهران: ساخت برخی از ناحیه‌های صنعتی تابع استاندارهای لازم نبوده‌است‌


پردیس – ایرنا – استاندار تهران با اشاره به ساماندهی ناحیه و شهرک‌های صنعتی اعلام کرد: اشکالاتی در نحوه شکل‌گیری برخی از ناحیه‌ها و شهرک‌های صنعتی وجود دارد که ساخت آنها تابع استانداردهای لازم نبودند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی