استاندارد ملی الزامات جایگاه عرضه سوخت گاز مایع به‌روز رسانی شد


تهران- ایرنا- استاندارد ملی «۱۲۰۵۴» با عنوان «جایگاه‌های سوخت‌گیری وسایل نقلیه موتوری» با تمرکز بر الزامات مربوط به ذخیره‌سازی و توزیع سوخت گاز مایع LPG (اتوگاز) در جایگاه‌های عرضه سوخت تک‌منظوره و چند منظوره تجدیدنظر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163397/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی