استاندارد معیار مصرف انرژی کولرهای گازی تجدیدنظر شد


تهران- ایرنا- استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۳۸ با عنوان «دستگاه های تهویه مطبوع (کولرهای گازی / پمپ های گرمایی) – مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی» مشمول مقررات اجرای اجباری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140812/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی