استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی باید مطابق قانون رعایت شود/ امنیت و ایمنی مردم مهمتر است


تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام‌کرد: مهلت داده شده برای تایید استانداردهای ۸۵گانه خودرویی، به دلیل اهمیت امنیت مردم و رضایت مشتریان تمدید نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173375/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B5-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی