استانداردسازی خدمات آموزش و پرورش در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار گرفت

رتبه بندی معلمان در کنار رتبه بندی مدارس تضمینی بر کیفیت سازی است

به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان ملی استاندارد ایران، «احسان ساده» در جلسه هم اندیشی با مسوولان وزارت آموزش و پرورش  که با حضور “مهدی کاظمی”، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش و مدیران این دو دستگاه برگزار شد، افزود: در دوران مدیریت پیشین بیشتر به استاندارد کالاها پرداخته شده بود و از استانداردسازی خدمات غفلت شد و ما در رویکرد تحولی نظام استاندارد بنا را بر این گذاشته ایم که در سال ۱۴۰۱ نظارت بر خدمات را نیز پیگیری کنیم.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران ضمن تاکید بر اهمیت حوزه آموزش و پرورش برای مردم و همچنین دولت مردمی افزود: خدمات آموزشی،  ورزشی، بهداشتی و همچنین خدمات در حوزه گردشگری در دستور کاری سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد.
ساده با اظهار امیدواری از اینکه تلاش های ما در سازمان ملی استاندارد ایران با تدوین استانداردهای جامع باعث شیرین شدن کام ملت ایران و رضایت عمومی شود بر نقش مدعی العمومی و نظارت استصوابی سازمان ملی استانداردتاکید کرد و افزود: نقش دستگاه های خدمات رسان از جمله آموزش و پرورش در حوزه اجرایی و استانداردسازی بسیار سازنده و موثر است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه برای استانداردسازی و ارزیابی ها دست یاری به سوی سازمان ملی استاندارد ایران آورده ایم، رتبه بندی معلمان را در کنار رتبه بندی مدارس متضمن کیفیت بخشی به آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: در راستای اجرای سند تحول خود را مکلف به ارتقای سطح آموزش و کسب رضایت مردم می‌دانیم.

همچنین با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ موضوع ارزیابی کیفیت مدارس ابتدایی مطابق استانداردهای ملی مربوطه در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد، دو دستگاه ابراز امیدواری کردند این موضوع که شروعی بر استانداردسازی کیفیت خدمات آموزشی و ارزیابی دوره‌ای آن توسط مرجع مستقل حاکمیتی می‌باشد، نتایج ارزنده‌ای در پی داشته باشد.

«مهدی کاظمی» معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت استانداردسازی خدمات بویژه در حوزه آموزش و پرورش گفت: مقوله آموزش و پرورش بواسطه همه شمولی و دربرگیری آن برای همه مردم اهمیت دارد و کیفیت بخشی به آن نیز از اهداف دولت محترم است و بر اساس سند تحول مردمی دولت ما موظف به رتبه بندی مدارس هستیم.

استانداردسازی خدمات آموزش و پرورش در دستور کار سازمان ملی استاندارد  قرار گرفت


منبع: https://www.irna.ir/news/84838871/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFدر ادامه این جلسه مقرر شد سلسله جلساتی بین سازمان ملی استاندارد ایران و آموزش و پژوهش برگزار شود و کمیته های فنی و برنامه ریزی سازمان استاندارد با حضور متخصصان حوزه آموزش و پرورش و همچنین ذی نفعان آموزش از جمله اولیای دانش آموزان برگزار شود و استاندارد های جامعی در این حوزه تدوین شود.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی