استانداردسازی، شرط موفقیت محصولات دانش‌بنیان در بازار


تهران- ایرنا- مدیرکل استاندارد استان تهران با توجه به نامگذاری روز چهارم از هفته استاندارد به موضوع دانش‌بنیان، استانداردسازی را شرط موفقیت این محصولات در بازار عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917797/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی