اسامی نمایندگان و کارکنانی که بدون ضابطه خودرو گرفته اند، اعلام شود


تهران – ایرنا – نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: باید هیات رییسه مجلس به روشنی بیان کند که چه تعداد نماینده و چه تعداد کارمند مجلس خودرو شاسی بلند دریافت کردند و اسامی آنها هم اعلام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102280/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی