از ۱۹ ساعت قطعی آب صنعت تا اظهارنظر درباره مجوز توسعه فروسیلیس ایران در سمنان


سمنان – ایرنا – اظهار نظر درباره مجوز توسعه شرکت فروسیلیس، احیای ۳۰ واحد معدنی و ۵۰ واحد صنعتی، درخواست اعلام رشته‌های برند استان برای حمایت مالی از سوی بخش خصوصی، دریافت ۱۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن و ۱۹ ساعت قطعی آب صنعت گرمسار، بخشی از مطالب ارائه شده در نشست خبری دستگاه‌های فعال در زمینه صنعت، معدن و تجارت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158905/%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی