ارز ترمز تایر سبز را کشید+فیلم


سنندج- ایرنا- عدم تامین ارز لازم برای ورود مواد اولیه مورد نیاز تولید تایر سبز باعث شده، ساخت این محصول در کارخانه لاستیک بارز کردستان متوقف شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157566/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی