ارزش ذخایر مواد معدنی اکتشافی کشور بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار است

وی با بیان اینکه باید سامانه برخطی را راه اندازی و تمام اطلاعات تولیدی را در آن داشته باشیم، اظهار داشت: پیشتر این کار در شرکت تهیه و تولید انجام شده و کار بزرگتری را در این قسمت در ایمیدور آغاز کرده ایم که آن را توسعه می دهیم تا در بازه زمانی کوتاه هر اطلاعاتی که در بحث اکتشاف، تولید می شود حتی از سوی وزارتخانه های دیگر مانند وزارت نفت، پشت لایه اطلاعاتی قرار گیرد تا پتانسیل ها را شناسایی و از آنها استفاده کنیم.

این مسوول گفت: به طور قطع شناسایی و پی جویی هایی که اتفاق می افتد، به دنبال بحث تفصیلی چند زیرساخت نیز نیاز خواهد داشت که تامین تجهیزات برای اکتشافات و حفاری از جمله آنها است، که در این رابطه باید دستگاههای مورد نیاز تامین شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، وجیه الله جعفری روز یکشنبه در دیدار با مدیران معادن و صنایع معدنی استان زنجان با اشاره به اینکه حوزه اکتشاف معدن کشور آنگونه که مورد انتظار بود پیش نرفته است، افزود: مقرر بود تمامی اطلاعات پایه ای که تولید می کنیم را در لایه ای پشت لایه سیستم کاداس قرار دهیم و آن را به عنوان اطلاعات عمومی و اختصاصی استفاده کنیم که بحث این کار هم اکنون مطرح شده است.

جعفری خاطرنشان کرد: از ۲ سال قبل به دنبال ورود دستگاههای این بخش به کشور هستیم و ۱۱۹ دستگاه حفاری ثبت سفارش شده و از این تعداد ۵۰ دستگاه وارد شده است و مابقی نیز وارد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در کنار این موضوع مهم، بحث آموزش حفار نیز در اکتشافات اهمیت بسزایی دارد، اظهار داشت: این موضوع مورد غفلت واقع شده است که در ۲ سال گذشته بحث آموزش حفار طی سه دوره برای گروههای هدف برگزار شده است و مابقی نیز برگزار می شود.

جعفری با بیان اینکه بحث اکتشاف بسیار مهم بوده اما ریسک بالایی دارد که به ندرت بخش خصوص به آن ورود می کند تاکید کرد: به همین دلیل ایمیدرو بحث اکتشاف را در پهنه های بزرگ انجام داد کشف معادن مهمی، خروجی آن بوده که ذخایر قابل قبولی داشته است.

وی با بیان اینکه ایمیدرو درصدد کاهش ریسک و تعامل با بخش خصوصی است، گفت: ما مجبوریم مناقصه و یا مزایده برگزار کنیم که در راستای رقابت بوده و از طرفی باید ما ثابت کنیم حقوق دولت حفظ شود.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران” ایمیدرو” در خصوص احیاء و فعال سازی معادن نیز گفت: در این راستا وقفه ای وجود داشت که اکنون این مساله فعال شده اما باید بعضی از سیاست ها در واگذاری ها، هدایت های اکتشافی و محدوده های اکتشافی را تغییر داد.

وی با اشاره به اینکه امروز بسته سرمایه گذاری در این استان در حوزه معدن تعریف می کنیم گفت: به این معنی است که برخی معادن دارای ذخایر کم بوده و بصورت انفرادی اقتصادی تر نخواهد بود، پس بصورت بسته ای ارائه می شود.

این مسوول گفت: طبق برنامه ریزی انجام گرفته اکتشافات کلی و عمومی در نقشه بصورت سه لایه ۵۰ هزار بلوک بندی شده که امیدواریم طی سه سال آینده بطور کامل درکشور عملیاتی شود که خروجی آن مفید واقع شود .

وی در ادامه با اشاره به ورود نظام مهندسی در بحث اکتشافات معدنی نیز گفت: بر این اساس نظام مهندسی نباید کار اجرایی داشته باشد، بلکه بستر کار اجرایی را برا ی فعالان و اعضای خود فراهم کند اگر قرار باشد خود فعالیت داشته باشد آنوقت تبدبل به یک بنگاه می شود بنابراین تمامی اعضای خود را چه اشخاص حقیقی و حقوقی تقویت کند .

جعفری با بیان اینکه عارضه یابی معادن غیرفعال می تواند توسعه یابد خاطرنشان کرد: در این زمینه موارد مشخص شده و باید رفع شود که استان زنجان می تواند در این خصوص مشارکت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84948440/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی