ارتقای مراودات تجاری ایران و روسیه با تکیه بر ظرفیت‌های صادراتی


تهران- ایرنا- معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: ظرفیت‌های صادراتی ایران و روسیه می‌تواند زمینه ‌ساز ارتقای مراودات تجاری دو کشور باشد که در این راستا تدوین نقشه راه با مشارکت بخش خصوصی توانمند دو کشور حائز اهمیت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960137/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی